Wilt u helpen?

Inbreng speelgoed

Speelgoedbank-Leiden heeft al heel veel mooi speelgoed van kinderen, families, scholen en organisaties ontvangen. Daarmee maken wij de kinderen die bij ons komen echt blij.

Er is altijd speelgoed nodig, maar de inbreng van speelgoed gaat uitsluitend op afspraak!! Wel vragen wij u een email te sturen waarin u aangeeft welk speelgoed u wilt aanbieden, met een foto van het speelgoed. Dit is om overschot van een bepaald soort speelgoed bij de Speelgoedbank te voorkomen.  Het emailadres is: info@speelgoedbank-leiden.nl  

Kinderen vinden het fijn als het speelgoed compleet is, schoon is en heel is.

Oorlogsspeelgoed (zoals plastic geweren, soldaatjes etc.) nemen wij niet in. Wegens het grote aanbod liever geen puzzels meer en ook knuffels nemen wij liever niet in, deze laatste uit het oogpunt van hygiëne.

En… als u het echt niet weet, of geen speelgoed heeft maar toch wat wilt doen, is een kadobon van een van de bekende speelgoedwinkels ook heel welkom.

Uw gift

Als u geen speelgoed heeft, maar Speelgoedbank-Leiden wel op andere wijze wilt steunen, dan is dat mogelijk door een gift over te maken op Rabobank rekeningnummer: NL22 RABO 0301 9856 85 t.n.v . Stichting Speelgoedbank-Leiden.

Uw gift komt volledig ten goede aan de activiteiten van Speelgoedbank-Leiden.

Stichting Speelgoedbank-Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 53756215 als rechtspersoon zonder winstoogmerk, een vrijwilligersorganisatie die voor haar inkomsten volledig afhankelijk is van fondsen, subsidies, giften en donaties.

ANBI logoOnze Stichting heeft een ANBI status, geregistreerd onder ANBI–RSIN nr. 851004465


Vrijwilliger worden

Lijkt het u leuk om te helpen met het speelgoed schoon te maken of bij de uitgifte te helpen, neemt u dan contact met ons op via info@speelgoedbank-leiden.nl.