Waarom

Steeds meer huishoudens hebben grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Hun inkomen is weggevallen door werkloosheid, ziekte, faillissement, scheiding of welke reden dan ook. En ook al proberen de ouders te redden wat er te redden valt, de kinderen worden kind van de rekening: er is geen geld voor nieuwe kleding, niet voor uitstapjes, niet voor de sportclub en niet voor speelgoed.

spelende-kinderen.largeVoor kinderen is spelen belangrijk. Meedoen, ontwikkelen, ontspannen, je meten met leeftijdsgenoten: een kind moet spelenderwijs kunnen leren. Als er in een gezin geen geld is om speelgoed, boeken en spellen te kopen, grijpt dit diep in in het leven van een kind.

Daarnaast is een cadeautje of verrassing op zijn tijd een belangrijke blijk van waardering en liefde voor een kind. Speelgoed is dus geen luxe. Naast de basisbehoeften van een thuis, eten en kleding vormt speelgoed een belangrijke functie in het gezond en evenwichtig opgroeien van een kind. Vanuit die maatschappelijke en sociale noodzaak is Speelgoedbank Leiden ontstaan. Landelijk bestaan er inmiddels vele soortgelijke initiatieven. Sleutelfunctie van een speelgoedbank is speelgoed te verstrekken aan gezinnen die hiervoor zelf gewoonweg geen geld hebben.