Privacygegevens Speelgoedbank-Leiden e.o.

Uw privacy is belangrijk voor u en ons.

Speelgoedbank-Leiden heeft aan de privacy van u en de gezinsleden al zeer veel aandacht besteed en zal dit ook in de toekomst blijven doen.

De regels ter bescherming van uw privacy en dat van uw gezinsleden zijn vanaf 25 mei 2018 ook voor stichtingen als speelgoedbanken wettelijk geregeld.

Daartoe is door Speelgoedbank-Leiden een privacyverklaring opgesteld, die voldoet aan de wettelijke eisen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring is gebaseerd op nieuwe Europese privacyregels, die vanaf 25 mei 2018 geldig is.

De privacyverklaring is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van Speelgoedbank-Leiden. De tekst van deze privacyverklaring is als gevolg van zowel toekomstige wijzigingen in de wet als de steeds veranderende technologie onderhevig aan wijzigingen. Indien noodzakelijk zal de tekst van de privacyverklaring aan deze wijzigingen worden aangepast. 

Voor de volledige versie klik hier.

Datum laatste wijziging: 25 mei 2018