Onze stichting

Stichting Speelgoedbank-Leiden is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, een vrijwilligersorganisatie die voor haar inkomsten volledig afhankelijk is van fondsen, subsidies, giften en donaties.

Kamer van Koophandel
nr. 53756215

ANBI Status
ANBI-RSIN nr. 851004465

Bankrelatie
Rabobank
Rekeningnummer: NL22 RABO 0301 9856 85

Bestuur
Margot Kunst–den Brave Voorzitter
Ruud Leenen Penningmeester
Christina Haas Secretaris
Roelof Kunst Bestuurslid