Hoe werkt het

Stichting Speelgoedbank-Leiden verstrekt goed, bruikbaar en soms nieuw speelgoed aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar in Leiden e.o., waarvan de ouders of verzorgers tijdelijk van het laagste inkomen in de maatschappij leven.

Iedere maand kunnen 2 stuks speelgoed en een boek worden uitgezocht. Het speelgoed mogen de kinderen houden.

In principe wordt het speelgoed door uw kind(eren) uitgekozen, maar lukt dit om een of andere reden niet, dan vernemen wij dit graag.

Het speelgoed neemt u onder eigen verantwoording mee. De Speelgoedbank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het spelen met speelgoed uit Speelgoedbank Leiden.

Wilt u in aanmerking komen voor speelgoed van Speelgoedbank-Leiden, dan verlangen wij van u, dat u zich bij ons registreert. Neemt u in elk geval legitimatie van de gezinsleden mee of een brief van een doorverwijzende instantie.

De Speelgoedbank accepteert de volgende instanties en personen als doorverwijzer: huisarts, kerkgenootschap/geestelijk verzorger, maatschappelijk werk, schooldirectie, schuldsanering, sociale dienst, vluchtelingenwerk, wijkzorg.