Doorverwijzen hulpverlenende instanties

Doorverwijsformulier imageOm in aanmerking te komen voor speelgoed van Speelgoedbank-Leiden is een indicatie van een sociale instantie nodig. Dit betekent dat wanneer gezinnen een beroep mogen doen op bijvoorbeeld de Voedselbank Leiden, zij ook kunnen aankloppen bij Speelgoedbank Leiden. Doorverwijzing geschiedt door sociale instanties.

Door het invullen van het doorverwijsformulier kunt u iemand doorverwijzen naar Stichting Speelgoedbank-Leiden. Het formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden.  U kunt het ingevulde formulier aan uw cliënt meegeven of scannen en mailen naar info@speelgoedbank-leiden.nl. Excuus voor het ongemak, wij werken aan een digitale versie

Doorverwijzers kunnen zijn: huisarts, schoolarts, schooldirectie, kerkgenootschap, Centrum voor Jeugd en gezin, Sociale Dienst, Schuldhulpverlening etc.

Waarom

Voor kinderen is spelen belangrijk. Meedoen, ontwikkelen, ontspannen, je meten met leeftijdsgenoten: een kind moet spelenderwijs kunnen leren. Als er in een gezin geen geld is om speelgoed, boeken en spellen te kopen zal dat zeer moeilijk worden voor het kind, met alle mogelijke gevolgen van dien. Daarnaast is een cadeautje of verrassing op zijn tijd een belangrijke blijk van waardering en liefde voor een kind.

Speelgoed is dus geen luxe. Naast de basisbehoeften van een thuis, eten en kleding vormt speelgoed een belangrijke functie in het gezond en evenwichtig opgroeien van een kind. Vanuit die maatschappelijke en sociale noodzaak is Speelgoedbank-Leiden ontstaan. Landelijk bestaan er inmiddels vele soortgelijke initiatieven. Sleutelfunctie van een speelgoedbank is speelgoed te verstrekken aan gezinnen die hiervoor zelf nauwelijks of geen geld hebben.

Steeds meer huishoudens hebben grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Hun inkomen is weggevallen door werkloosheid, ziekte, faillissement, scheiding of welke reden dan ook. En ook al proberen de ouders te redden wat er te redden valt, de kinderen worden kind van de rekening: er is geen geld voor nieuwe kleding, niet voor uitstapjes, niet voor de sportclub en niet voor speelgoed.

Speelgoedbank-Leiden verstrekt speelgoed aan gezinnen die, tijdelijk of structureel, in financiële nood zitten. Binnen deze gezinnen is geen geld voor speelgoed. Het speelgoed wordt gedoneerd door mensen die hun speelgoed een tweede leven geven en dit gunnen aan gezinnen die zich geen nieuw speelgoed kunnen veroorloven. Een duurzaam systeem, met alleen maar blije gezichten.

Download het formulier hier.