Home

Speelgoed

Speelgoedbank-Leiden e.o. heeft als doel het doorgeven van schoon, compleet, herbruikbaar speelgoed aan kinderen (0 tot/met 12 jaar) . Hun ouders en/of verzorgers moeten rondkomen van het laagste inkomen in de maatschappij of als zij bijna niets meer hebben, zoals vluchtelingen. Door speelgoed en ook boeken te verstrekken willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en hun leven een beetje leuker maken. 

Gezinnen die recht hebben op de Speelgoedbank mogen een keer per maand met hun kinderen speelgoed komen uitzoeken. De kinderen mogen het speelgoed houden. Maar spelen zij er helemaal niet meer mee, dan komt het weer terug bij de Speelgoedbank  om het opnieuw door te geven aan andere kinderen.  

Ieder kind het recht heeft om te spelen, ongeacht de (financiële) situatie van hun ouders en/of verzorgers!